Category: News

Money and Pensions Service – Assured case study

10 November 2023
Read news story

Supporting financial wellbeing through their Assured Money Guidance training programme.

Supporting the ColegauCymru conference as Headline Sponsor: Addressing the issues and opportunities facing skills development in Wales

09 November 2023
Read news story

Additional funding for Functional Skills reflects the importance of maths and English skills for individuals and for our economy.

Cefnogi cynhadledd ColegauCymru fel y Prif Noddwr: Mynd i’r afael â’r materion a’r cyfleoedd y mae’r maes datblygu sgiliau yn eu hwynebu yng Nghymru

09 November 2023
Read news story

Yng nghynhadledd ColegauCymru yng Nghaerdydd ar 12 Hydref, daeth cyflogwyr, darparwyr hyfforddiant a llunwyr polisi at ei gilydd i drafod dyfodol addysg Gymraeg

Functional Skills Funding Announcement

07 November 2023
Read news story

Additional funding for Functional Skills reflects the importance of maths and English skills for individuals and for our economy.

OUR THINKING

preference-centre230x150 jpg

Email updates

Sign up for email updates that are specifically relevant to you.

Sign up now