Category: News

Cynnig Cymraeg recognition awarded to City & Guilds for efforts to improve Welsh language services

15 December 2023
Read news story

City & Guilds has (1st November 2023) been awarded the prestigious ‘Cynnig Cymraeg’ from the Welsh Language Commissioner, in recognition of the organisation’s commitment to offering services in the Welsh language.

Rhoi cydnabyddiaeth y Cynnig Cymraeg i City and Guilds am ymdrechion i wella’r gwasanaethau Cymraeg

15 December 2023
Read news story

Mae City and Guilds (1 Tachwedd 2023) wedi derbyn cydnabyddiaeth arbennig y ‘Cynnig Cymraeg’ gan Gomisiynydd y Gymraeg, i gydnabod ymrwymiad y sefydliad i gynnig gwasanaethau yn y Gymraeg.

OUR THINKING

preference-centre230x150 jpg

Email updates

Sign up for email updates that are specifically relevant to you.

Sign up now